Talentförderperiode 2019/20


Talenteschmiede Stockerau

FR 27. Mär. 2020 | Schach spielerisch 4  Mini-Turnier

FR 28. Feb. 2020 | Schach spielerisch 3  Taktik

FR 14. Feb. 2020 | Schach spielerisch 2  Eröffnung

FR 17. Jän. 2020 | Schach spielerisch Mini-Spiele

Talenteschmiede Ardagger

SA 28. Mär 2020 | Schach spielerisch 4  Mini-Turnier

SA 15. Feb. 2020 | Schach spielerisch 2  Eröffnung

SA 18. Jän. 2020 | Schach spielerisch 1  Mini-Spiele

Talenteschmiede Baden

SA 16. Mai 2020 | Schach spielerisch 4  Mini-Turnier

SA 14. Apr. 2020 | Schach spielerisch 2  Eröffnung

SA 14. Mär. 2020 | Schach spielerisch 1  Mini-Spiele

FR 13. Dez. 2019 | Schach spielerisch 4  Mini-Turnier

FR 08. Nov. 2019 | Schach spielerisch 2  Eröffnung

FR 18. Okt. 2019 | Schach spielerisch 1  Mini-Spiele

SA XX. Okt. 2019 | Schach spielerisch  Schnupperstunde beim Talentefest 

Talenteschmiede Krems

FR 15. Mai 2020 | Schach spielerisch 4  Mini-Turnier

FR 24. Apr. 2020 | Schach spielerisch 3  Taktik

FR 03. Apr. 2020 | Schach spielerisch 2  Eröffnung

FR 13. Mär. 2020 | Schach spielerisch Mini-Spiele

SA 14. Dez. 2019 | Schach spielerisch 4  Mini-Turnier

SA 09. Nov. 2019 | Schach spielerisch 2  Eröffnung

SA 19. Okt. 2019 | Schach spielerisch 1  Mini-Spiele


Talentförderperiode 2019